[Văn thơ] Làm dâu Đại Lộc

miu rosy [Văn thơ] Làm dâu Đại Lộc

Em ơi chớ có phân vân
Làm dâu Đại Lộc sướng rân cả người
Đời em là những nụ cười
Chín dâu Đại Lộc – Mười người thành tiên
Con trai Đại Lộc chăm hiền
Đời em tươi sáng muộn phiền sẽ qua
Vu Gia một dãi hiền hòa
Đất lành Đại Lộc rất là nên thơ
Qua cầu Ái Nghĩa mộng mơ
Em về đất mẹ ngẫn ngơ tình người
Đón em với những nụ cười
Đón em với những rực tươi mai vàng
Làm dâu em có ngỡ ngàng
Rất nhiều đặc sản – Muôn vàn hồn quê
Xa quê ai cũng muốn về
Lấy chồng Đại Lộc chẳng nề đường xa
Đây Giao Thủy, đây Hà Nha
Suối Mơ em đến, đây là Khe Tân …
Đầu năm xin có mấy vần
Cho quê hương, cho người thân mọi miền
Đầu năm cầu chúc nên duyên
Con – Dâu Đại Lộc mọi miền về đây
Quê hương dang rộng vòng tay
Mà say hương đất – Mà say tình người

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>