[Văn thơ] Anh muốn làm người Đại Lộc

suoi mo [Văn thơ] Anh muốn làm người Đại Lộc

Tặng em T.T.H.

Xe đang ngang qua đất Điện Bàn
Còn bao lâu nữa, hỡi thời gian
Chiều nay Vĩnh Điện sương sa sớm
Đại Lộc quê em có mỡ màng?
Ta muốn được về thăm Đại Lộc
Nhìn quanh cảnh vật bỗng thân quen
Hình như ta đã từng qua lại
Khi mà Ba, Má chữa sinh em!
Và như tiếng vọng từ duyên kiếp
Bỗng gặp được em giữa phố đông
Làm sao ta để em vuột mất
Một người đã nhiều kiếp chờ mong

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 9 năm 2010
H.Đ.T.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>